Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018- 2019, sáng ngày 21 tháng 01 năm 2019, trường THPT Vũ Quang  đã chức  Lễ sơ kết học kỳ 1. Buổi Lễ có sự tham gia của cán bộ, giáo viên và ...