Trường THPT Vũ Quang với công tác hướng dẫn thực tập sư phạm

Sau khi tiếp nhận văn bản và hướng dẫn của trường Đaị học Vinh và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực tập sư phạm, trường THPT Vũ Quang đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo cấp trường, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai công tác thực tập. Đoàn giáo sinh thực tập tại trường THPT Vũ Quang gồm 17 sinh viên thuộc 05 nhóm ngành (Toán, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, GDQP-AN).

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của bộ môn và số lượng lớp học, Ban chỉ đạo đã họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban, phân công giáo viên hướng dẫn thực tập giảng dạy và giáo dục. Kế hoạch thực tập đã triển khai kịp thời đầy đủ đến giáo viên và sinh viên thực tập. Hàng tuần và tháng đã họp và kịp thời đánh giá, điều chỉnh kế hoạch hướng dẫn thực tập cho phù hợp

Trong quá trình triển khai, hướng dẫn giáo sinh thực tập, Ban chỉ đạo nhận thấy 17 giáo sinh đã thực hiện đúng kế hoạch do Ban chỉ đạo trường Đại học Vinh, Sở GD&DT Hà Tĩnh và trường THPT Vũ Quang đề ra. Các sinh viên đã tiến hành thâm nhập thực tế, tìm hiểu lịch sử phát triển của nhà trường qua 18 năm, tìm hiểu cuộc sống của nhân dân địa phương và hoàn cảnh của các gia đình học sinh. Các giáo sinh chấp hành đầy đủ quy định về thời gian, trang phục và nội quy, không có giáo sinh vi phạm thời gian hoặc các quy định của Ban chỉ đạo. Nhìn chung các giáo sinh có tinh học hỏi và tính cầu thi cao, tích cực dự giờ giáo viên hướng dẫn, giáo viên giảng dạy tại trường, tham gia tích cực các hoạt động của trường, Đoàn trường xây dựng.

Trong tuần đầu tiên về tại nhà trường, các giáo sinh đã tích cực tìm hiểu thực tế nhà trường qua nghe báo cáo của Ban chỉ đạo về các hoạt động của nhà trường, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các giáo sinh không chỉ tìm hiểu qua nghe báo cáo, mà còn thâm nhập thực tế dự giờ 02 tiết giảng dạy về chủ nhiệm và giáo dục do Ban chuyên môn nhà trường triển khai, để từ đó các giáo sinh có cách nhìn cụ thể về công tác đổi mới phương pháp dạy học và sinh hoạt lớp tại trường THPT. Sau khi thâm nhập, tìm hiểu thực tế, các giáo sinh đã tiến hành viết báo cáo về quá trình thâm nhập.

Công tác thực tập giáo dục đã được các giáo sinh thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Các giáo sinh đều thực hiện đúng theo quy định hướng dẫn của Ban chỉ đạo và giáo viên hướng dẫn, nhiều giáo sinh có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình với các phong trào của lớp mình chủ nhiệm, kỹ năng điều khiển, điều hành các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa, lao động khoa học chững chạc và nghiêm túc, nhiều giáo sinh tâm huyết và say sưa với nhiệm vụ thực tập giáo dục.

Về thực tập giảng dạy, sau khi tiếp cận thực tế nhà trường, dự giờ dạy mẫu do Ban chuyên môn nhà trường chỉ định giáo viên dạy, giáo sinh thực tập đã tìm hiểu nội dung và kế hoạch dạy học bộ môn ở trường THPT. Lập kế hoạch thực tập giảng dạy trong cả đợt TTSP. Dự các buổi sinh hoạt chuyên môn với tổ hoặc nhóm chuyên môn ở trường THPT, dự giờ dạy của giáo viên hướng dẫn và giáo viên bộ môn ở trường THPT để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy. Dự giờ và tham gia rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy của sinh viên trong nhóm thực tập giảng dạy bộ môn. Ngoài thực hiện 5 tiết giảng dạy do giáo viên hướng dẫn đánh giá, các giáo sinh thực tập giảng dạy đều tiến hành dạy 01 tiết được Tổ trưởng hoặc Nhóm trưởng chuyên môn cùng với Giáo viên hướng dẫn và sinh viên "nhóm thực tập giảng dạy" dự và rút kinh nghiệm, đánh giá xếp loại. Nhìn chung, các giáo sinh cơ bản đã nắm vững kiến thức phổ thông và nghiệp vụ giảng dạy, tích cực học hỏi và tiếp cận phương pháp dạy học mới.

Nhìn chung, các giáo sinh thực tập có ý thức, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong các công việc được giao. Luôn chấp hành tốt các quy định, kế hoạch của Ban chỉ đạo thực tập Đại học Vinh, Sở GD&ĐT và trường hướng dẫn thực tập. Ban chỉ đạo đã đánh giá có 9 sinh viên xếp loại giỏi chiếm tỷ lệ 50% cả thực tập giáo dục và thực tập giảng dạy, 09 sinh viên xếp loại khá chiếm tỷ lệ 50% không có sinh viên xếp loại trung bình, yếu. Kết thúc đợt thực tập sư phạm Ban chỉ đạo đã đề xuất khen thưởng cho 03 sinh viên có kết quả thực tập xuất sắc: Em Hoàng Thị Ngọc Tú - Ngành TTSP: Sinh học, em Phan Ngọc Cẩm Tú - Ngành TTSP: Toán, em Nguyễn Văn Hoạt - Ngành TTSP: GDQP-AN.

                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Hằng

Một số hình ảnh hoạt động

Thầy giáo Nguyễn Tiến Phong. Phó hiệu trưởng nhà trường đánh giá tổng kết đợt thực tập

Đại diện đoàn thực tập phát biểu ý kiến

Toàn thể Ban chỉ đạo, giáo viên hướng dẫn và giáo sinh thực tập dự lễ tổng kết đợt TTSP

Nũ giáo sinh thực tập giao lưu bóng đá với Ban nữ công nhân ngày 08.03

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 12
Tháng 07 : 542
Năm 2019 : 11.371